Havila din textul biblic idem Valahia (Tracia)

Capitolul 2, versetul 11 de la Facere
În capitolul 2, versetul 11 de la Facere se spune ca Dumnezeu a făcut raiul. Iar din Eden ieşea un rău care uda grădina raiului şi se împărţea în patru braţe (Tigru, Eufratul, Gosen şi Phison). Numele unuia dintre ele era Phison. Acesta înconjura toată ţara Havila în care se află.. Arheologii susţin sus şi tare ca raul acesta este Dunărea şi ca ţara asta, Havila, este Valahia noastră. Asta înseamnă că avem de-a face cu prima menţiune a unei ţări, a unui ţinut în Sf. Scriptura. Exista studii întregi despre textul acesta, versetul 11 cap.2 Facere. Asta ca să vorbim mai adânc e mai complicat. Pentru că dacă este aşa, e greu de Europa, de Uniunea asta Europeană Pentru că atunci nu mai trebuie să intrăm noi la ei şi trebuie să vină ei la noi Ca vechimea noastră înseamnă că este 7500 şi un pic de ani. Dar mai multe lucruri sunt aşa şi nu se iau în seamă. Spre exemplu Sarmisegetuza are 3000 de ani vechime, î. H., iar Roma are 749. Va să zică Sarmsegetuza e mai veche decât Roma cu 2300 de ani.
Asta înseamnă ca noi de la romani nu am avut ce lua. Pentru ca ei nici n-au avut o civilizaţie. Ei au fost nişte barbari care au impus şi-atât. Dacă-i aşa suntem foarte obligaţi.
Spre exemplu învăţam la şcoală ca cea mai veche scriere, este scrierea sumeriana. Tăbliţele de la Tartaria lângă Sibiu sunt mult mai vechi decât scrierea sumeriana, asta vorbesc de ce afirma oamenii de ştiinţă. Foarte putini ştiu asta. Sfantului Apostol Andrei i s-a spus în limba româneasca Nemiest. Adică, de aici încolo nu mai este populaţie la care să predice evanghelia.
Unde i s-a spus asta?… lângă Câmpulung. La Mănăstirea de astăzi Namaieşti (Nemaiest). Sfântul Apostol Andrei care a venit cu corabia, după Înălţarea Domnului la cer, la Tomis, la Constanta de astăzi. Asta este foarte important. Pentru că am fost creştinaţi acum 2000 de ani. Iar vechimea limbii şi a poporului nostru nu este de 2000 de ani. Nici de 1000 de ani. Vechimea este pierdută în negura vremii.
Din păcate aceste lucruri nu ne scuza. Nu ne înaltă decât în măsura în care ne prezentăm la înălţime. Noi spunem: Suntem botezaţi de 2000 de ani, suntem creştini de 2000 de ani. Pe când ungurii sunt de 1000 de ani şi ruşii tot de 1000 de ani. Să fim serioşi, suntem creştini fiecare de la botezul nostru propriu şi putem să facem caz de asta în măsura în care ne insiram şi noi în sirul acesta de ctitori şi voievozi, de oameni serioşi în România.
Părintele Nicolae Tănase
ROMÂNII ÎN CĂRŢILE SACRE ALE OMENIRII
Pentru a circumscrie domeniul slujirilor ce ne-au fost încredinţate, de la începutul lumii şi ca atare până la sfârşitul ei, se cuvine să rememorăm felul în care Cărţile Sacre se referă la neamul valahic al cărui nume îl mai purtăm:
Ţara Havilah (Fac. 2.11) consemnată şi de Scrierile Vedice cu numele de Havila este Valahia în care trăim şi astăzi.
Numai steagul vlahilor negri, românii de astăzi, este asemănător curcubeului, semnul legământului lui Dumnezeu cu oamenii de după potop (Fac. 9.8-17).
Foarte important este faptul că în şirul neamurilor de la Sem la Avram este înscris neamul valahic al lui Peleg ca întemeietor al lumii civilizate (Fac 10.25). Reiterarea aceluiaşi arbore genealogic în I Cronici (1,24-27), dar şi în Evanghelia Apostolului Luca (3,34-36) prin dublarea numelui de Peleg cu cel de Falec (a se citi Valac) şi prezenţa vârfului Peleaga în munţii Retezat fac indubitabilă identificarea.
Sintagma teonimică arhetipală Vilah-Vilah, regăsită şi în mitonimul vedic Valak-Hilya atribuit unui mare grup de iluminaţi, a fost codificată de înţelepciunea ebraică sub forma tetragramei sacre YHWH.
Pe seama cuvântului “Dlac” al sintagmei teonimice Volco-Dlac a apărut etnonimul de sine stătător “trac” regăsit în antroponimul Terah, tatăl lui Avram. Tot de la cuvântul “Dlac” derivă etnonimul “dac” sacralizat prin mitonimul vedic Dakşa considerat strămoşul primordial al tuturor fiinţelor lumii şi adorat ca personificare a forţei divine de creaţie.
Citit de la dreapta la stânga, acelaşi cuvânt Dlac, al sintagmei Volco-Dlac, a generat denumirea regatului “Caldeea” (Fac. 11,28-31) şi cuvântul “Caldei” cu înţelesul de teologi (Daniel 2,2-10; 4,4; 5,7; 5,30), ceea ce dovedeşte că regatul a fost întemeiat şi condus de teocraţia Vlahilor Negri.
Teonimul Volco-Dlac, purtând toate sensurile sintagmei teonimice arhetipale Vilah-Vilah de la care provine, justifică atât forma cât şi înţelesul de Marele Preot al cuvântului Vlă-Dică. Cu acelaşi înţeles s-a mai format cuvântul Vesco-vo (= posco-po = episcop = bishop = évęque…) desprins direct din sintagma originară Vlosco-Vlosc.
Numele de al-Ilah, astăzi Allah adorat de urmaşii lui Ismail, primul fiu al lui Avram şi fratele lui Isac, provine tot de la sintagma arhetipală Vilah-Vilah prin omiterea (afereza) literei (fonemului) V.
Sintagma “Fiul Omului” prezentă atât în Vechiul Testament cât şi în Noul Testament nu are înţeles în lume decât dacă Fiul este considerat Fiul Unicului Dumnezeu, adică Fiul Celui întruchipat pe vârful Omul din Bucegi, după cum se vede Kogaion al lumii, cuvântul Sfinx având chiar înţelesul de întruchipare.
Atât prin caracteristicile sale de preot al Dumnezeului celui Prea Înalt, care l-a întâmpinat cu pâine şi vin pe Avraam, cât şi prin numele său, Melchisedec aparţine de asemenea complexului religios valahic.
Tot în acest context mai trebuie menţionat că Vaç, numele vedic pentru suflul universal cu atribuţii cosmogonice derivă de la acelaşi arhetip primordial Valac-Valac, bine ilustrat nu numai de simbolurile ci şi de toponimele pământului pe care trăim ca români. Ceea ce astăzi redescoperim cu neîncredere, încă, pe baza postulatului lui Casirrer, Scrierile Vedice consacrau cu 4000 de ani în urmă prin zeificare. Cuvântul Vaç, respectiv Valah, este cifru al logosului universal, atâta doar că ei i-au spus “sufletul lumii” sau “suflul universal”.
Datorită unor descifrări de ultimă oră pe care le datorăm domnului Adrian Bucurescu, limba română trebuie considerată continuatoarea directă a Limbii Curate numită ORO MANISA îndeplinind funcţia de Grai Divin utilizat de zeii geţi (a se înţelege marii preoţi geţi) cu peste 3000 de ani în urmă.
Despre toate acestea la un loc, prin a căror reunire se alcătuieşte un sistem armonios cu centrul în spaţiul carpato-danubiano-balcanic, nimeni nu va mai putea spune “simple coincidenţe”, aşa încât respingerea lor, chiar şi numai prin ignorare, devine un gest culpabil căci, dacă avem de dat Cezarului ce este al Cezarului, avem de dat şi lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu.
Aşadar, prezenţi, sub o formă sau alta, în Scrierile Vedice, în Vechiul Testament şi în Noul Testament, dar şi în Coran românii nu mai pot împărţii cu nimeni responsabilitatea demersurilor care se impun pentru a aşeza pe baze ontologice mişcarea pentru unitatea credinţei ca singura formă de a trăi în mod real sacrul. Avem a ne asuma la nivelul fiecărui individ rolul pentru care trăim în lume, fără de care devenim inutili, numai buni pentru a fi dispreţuiţi, ocărâţi şi hăituiţi de cei care ne sug. Ar trebui să fim “Grădina Maicii Domnului”, dar 80% din avuţia “Grădinii” am dat-o pe mâna jefuitorilor şi continuăm să dăm prosteşte în schimbul promisiunilor deşarte.
De prea multă vreme ne tocăm între noi oferindu-ne pradă Înaltelor Porţi, tocmai fiindcă ne-am pierdut idealul pentru care să ne coaguleze ca naţiune respectată pentru menirea şi aportul ei în lume. Îmbuibarea, oricare ar fi ea, nu poate înlocui IDEALUL, tot aşa după cum sărăcia nu îl poate distruge. Te naşti pentru a deveni om, trăieşti ca om şi mori ca om numai crezând în IDEAL. Restul nu sunt decât mijloace pentru a-l sluji.
Nu putem înlocui idealul cu mijloacele, iar IDEALUL nostru ni s-a dat de la Facerea Lumii, în sensul concret al cuvântului. Suntem singurii care mai putem restitui prezentului istoria sacră a vetrei originare ca primă condiţie pentru Schimbarea la faţă a Europei. În ceea ce ne priveşte întrebarea ni se pune tranşant: a fi sau a nu fi? Ştim să slujim pentru a deveni utili şi respectaţi pentru calitatea prestaţiei sau vom fi desconsideraţi în continuare ca nevolnici?
George Liviu Teleoacă

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: